Uuringud

  • Ramboll Eesti AS uuring “Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs”. Uuringuga saate tutvuda siin.
  • Teede Tehnokeskus AS uuring “Riigimaantee nr 1 Tallinn-Narva, Iru lõigu vana betoontee omaduste väljaselgitamine ja analüüs“. Uuringuga saate tutvuda siin.
  • Austraalia teedeinseneri Arvo Tinni kommentaarid Iru betoontee uuringule. Inglise keelset kokkuvõtet saate lugeda siin ja eesti keelset kokkuvõtet siin.